- Dette er ikke bra. Jeg er skeptisk og litt skremt