- Det er en godt bevart hemmelighet at vi er størst i Trøndelag

foto