Tre av ti bilister kjører med nedisede ruter – kan gi deg kjempebot