SNILLFJORD: Kommunelege Jimmy Wikell i Snillfjord sier støy kan være helsefarlig på sikt. Torsdag var han på befaring på anlegget til Kvernstad Kraft, som er innklaget til NVE for den konstante støyen fra kraftverket.

– Vi har verken utstyr eller personell til å foreta desibelmåling av støyen. Derfor har jeg ingen tall å vise til, men min subjektive oppfatning er at denne støyen er sjenerende. På sikt kan slik støy være helseskadelig, sier Wikell.

Han ble selv sliten av støyen etter bare halvannen time.

Under befaringa var Wikell med flere på besøk på en fritidseiendom som i luftlinje ligger ca 200 meter fra Kvernstad Kraft. Wikell sier at deltakerne på befaringa måtte heve stemmen under samtale utendørs for å overdøve støyen fra anlegget.

John M. Myrhaug

LES HVORDAN EIEREN AV FRITIDSEIENDOMMEN OPPLEVER PLAGENE I FREDAGENS PAPIRUTGAVE AV ST.