Slik foreslås det å bruke rådhusene etter sammenslåinga

foto