Ordføreren synes det var greit å være med på koronadugnad

foto