Ledighet

Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på fire år i Sør-Trøndelag, ifølge den månedlige statistikken fra Nav. Også Møre og Romsdal melder om nedgang i ledigheten.

— Vi ser en veldig god utvikling i fylket med fallende ledighet sammenlignet med de foregående årene. Ledigheten er nå på det laveste nivået siden 2013, og vi forventer at ledigheten vil holde seg lavere enn på samme tid i fjor de kommende månedene. Dette bekrefter tendensene vi så i Navs nylig presenterte bedriftsundersøkelse for Trøndelag, hvor en økende andel av bedriftene planlegger å ansette flere det kommende året, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.

— Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter i Møre og Romsdal. Den har nå gått ned hver måned i 2017, og vi må tilbake til november 2014 for å finne en lavere ledighet i fylket, heter det i pressemeldinga fra fylkesdirektør Stein Veland i Møre og Romsdal.

Flere under to

Flere av STs kommuner har en ledighet under fylkesgjennomsnittet; 2,2 i Sør-Trøndelag og 2,6 i Møre og Romsdal.

Rindal, Rennebu, Snillfjord og Hemne ligger i mai i det absolutte lavsjiktet for antall ledige. Rindal og Snillfjord har for eksempel kun 11 og 7 helt ledige. Hele seks av åtte kommuner i STs nedslagsfelt har en ledighet på under 2 prosent.

Her er tallene, med ledighet i prosent og antall helt ledige i parentes:

Rindal: 1,0 (11)

Rennebu: 1,2 (15)

Snillfjord: 1,3 (7)

Hemne: 1,4 (30)

Orkdal: 1,8 (108)

Meldal: 1,8 (36)

Skaun: 1,9 (83)

Agdenes: 2,0 (18)

Mest ned i Hemne

Lavest i Sør-Trøndelag er Osen, med en ledighet på 0,9 prosent. I Møre og Romsdal er det Rindal og Smøla som har lavest ledighet, begge med 1,0 prosent.

Størst nedgang i ledigheten har det vært i Hemne med 30 prosent, sammenlignet med mai i fjor. I Agdenes har nedgangen vært på 25 prosent, og 19 prosent i Orkdal. Skaun øker ledigheten med 30 prosent.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300