Her kan det utvinnes 1,8 millioner kubikkmeter med skifer

På Åremmen i gamle Agdenes kommune kan det utvinnes 1,8 millioner kubikkmeter skifer. Nå skal politikerne i Orkland behandle reguleringsplanen.

Arne Henning Holten mener det ligger godt til rette for en ny industri i Agdenes.  Foto: Tone Gullaksen

Det er en fantastisk mulighet til å få til noe nytt og bærekraftig her i Agdenes.

Grunneier Arne Henning Holten
Næringsliv

Det er grunneierne Ingrid Elshaug og Arne Henning Holten som ønsker å stare med skiferutvinning på eiendommen sin Åremmen.