Har fått fullstilling: — Mer enn nok å ta tak i

Rindal Næringsforum har nå fått på plass en 100 prosent daglig leder-stilling, blant annet gjennom økt medlemskontingent og oppstart av nye prosjekter.

Tom Godtland jobber nå på fulltid i Rindal Næringsforum. 

Næringsliv

Tom Godtland er daglig leder i Rindal Næringsforum, og kunne etter påske øke opp til fullstilling. Det var en stund usikkerhet knyttet til stillingsprosenten og framtida til næringsforumet. Rindal IL, som Godtland var utleid til i 50 prosent, sa opp samarbeidet for å spare penger. Dermed måtte styret i Rindal næringsforum jobbe for å siker finansieringa av stillinga, og for å utvide den til en fullstilling.