Søker om 4 millioner til flytting

Arne Asphjell (t.v.) og Olav Sigurd Kvaale er sentrale i arbeidet for å få stavkirka/Thamspaviljongen tilbake til Orkdal. Arkivfoto 

Næringsliv

Prosjekt Heimatt søker om 2 millioner kroner i støtte fra Orkdal kommune og 2 millioner fra Orkdal Sparebank for å flytte Thamspaviljongen fra Little Norway til Bårdshaug i Orkdal. Kommunen og banken blir hovedbidragsyterne i prosjektet, som er kalkulert til 6 millioner kroner.

I søknaden til Orkdal kommune, som er datert 16. februar, skisseres denne framgangsmåten for å få stavkirka, som nå blir omtalt som Thamspaviljongen, til Orkdal:

1. Etablering av Thamspaviljongen Stiftelse

For å gjennomføre prosjektet, ønsker prosjektgruppa å opprette en kontraktspart ved kjøpet som kan gjennomføre flyttinga og bli eier av paviljongen. Prosjektgruppa ønsker at Orkdal kommune og Orkdal Sparebank skal delta som opprettere (stiftere) og at de skal ha en funksjon ved valg av styre i stiftelsen.

2. Kapital

Kostnadsramma for prosjektet er kalkulert til 6 millioner kroner, og prosjektgruppa ber om at Orkdal kommune bidrar med 2 millioner kroner.

Prosjektgruppa vil også søke Orkdal Sparebank om 2 millioner kroner i støtte.

3. Tomt

Prosjektgruppa foreslår at tomta i Allfarveien 1, som ligger mellom Orkdal rådhus og Orkdalsveien, skal ryddes, og at Thamspaviljongen skal plasseres der. Tomta inneholder i dag helsetjenester. På denne tomta vil paviljongen utgjøre et «viktig komplement» til Bårdshaug herregård, og bli «et smykke for dalen», skriver prosjektgruppa, som ber om at kommunen stiller tomta til disposisjon vederlagsfritt.

4. Driftsansvar

Prosjektgruppa forventer ikke at drifta av paviljongen gir inntekter som forsvarer driftskostnadene. De mener kommunen må ta ansvaret for vaktmestertjenester og utvendig og innvendig vedlikehold, parkanlegg, brøyting og strøing.

Thamspaviljongen Stiftelse skal ha ansvaret for drifta ellers, der forslaget til driftsbudsjett innebærer inntekter på 75 000 kroner i året for arrangementsutleie.

Utgiftene til rengjøring, rydding, strøm og diverse blir også satt til 75 000 kroner.

Settes på plate

Prosjektgruppa hadde tenkt å oppgradere paviljongen for begrensa bruk i vinterhalvåret, men har gått bort fra dette. De vil tilstrebe at byggkonstruksjon og utseende blir beholdt som under verdensutstillinga si Chicago i 1893. Da sparer de utgifter til etterisolering og toalettrom. De vil likevel sette paviljongen på ei betongplate som er klargjort for vannbåren varmemulighet.

En kjøpekontrakt vil først bli underskrevet når både Orkdal kommune og Orkdal Sparebank har gitt positive tilsagn til søknaden. Først da vil også prosjekt "Folkemillionen", bli satt i gang.

Tidsplanen går ut på å kunne hente paviljongen heim til Orkanger i vår, og å kunne innvie paviljngen under Orkanger-dagene i 2016.

Thamspaviljongen vil bli en ny attraksjon for Orkdal - prosjektet er en sentral del av historien for industribyen Orkanger og handverkstradisjonene i Orkdalsregionen, heter det i søknaden.

Søknaden er undertegna av lederen i Prosjekt Heimatt, Olav Sigurd Kvaale. Saken kommer opp som orienteringssak i formannskapet 25. februar.

Dette er saken:

I 1892 fikk M. Thams & co. i oppdrag å bygge ei norsk stavkirke som skulle brukes som norsk paviljong under verdensutstillinga i Chicago i 1893. Kirka ble bygd på Strandheim Brug på Orkanger.

Stavkirka, eller The Norway Building, som den ble kalt, er i dag den eneste bygninga som er bevart i sin opprinnelige form fra verdensutstillinga i 1893.

Siden 1936 har den befunnet seg i innvandrermuseet Little Norway i Wisconsin. Nåværende eier er Jennifer og Scott Winner.

6. desember i 2014 ble «Prosjekt Heimatt» etablert med det som mål å kjøpe stavkirka og bringe den hjem igjen til Orkdal.

Det er inngått en prisavtale på 100 000 dollar. Kostnadsramme for prosjektet er på 6 millioner kroner. Orkdal kommune har garantert for kjøpesummen.

Prosjektgruppa ønsker stavkirka plassert nord for Bårdshaug herregård på Orkdal kommunes tomt, men ingenting er endelig avklart.