Thamshistorie på smarttelefon

Kanskje kan du om ett år få industrihistoria på smarttelefonen mens du kjører Thamshavnbanen.
Næringsliv

– Du kan få video, lyd, bilder, gjerne dramatiserte fortellinger fra industrihistoria i Orkdal. Historia om Thams og industribygginga er spennende. Digitalisering av Thamshavnbanen kan være et interessant sted å begynne, sier prosjektleder for interregprosjeket E-create, Eivind Guldseth i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Internasjonalt

Norge deltar sammen med åtte EU-land i interregprosjektet E-create. De jobber med å digitalisere kulturminner til bruk i reiselivssammenheng.

– Vi bruker kulturminner som grunnsteiner i merkevarebygging av en region, sier Guldseth.

Underkommunisert

Fredag var han sammen med flere rådgivere fra fylkeskommunen på besøk i Orkdal og Meldal der de fikk omvisning av lederen for Næringshagen i Orkdalsregionen, Anja Tjelflaat. Guldseth understreker at de er helt i startfasen og at dette var en første rekogonsering. Orkdal har ei veldig interessant industrihistorie som han mener er underkommunisert. Det kan derfor være aktuelt å legge et pilotprosjekt hit, ei kulturrute for industrihistoria.

QR-koder

– Kanskje kan vi starte på Bårdshaug Herregård, der du får grunnlagshistoria. Gjennom informasjonsskilt med QR-koder på, bygger vi historia om det som har skjedd med Thams. Så tar du Thamshavnbanen opp til Løkken og får industrihistoria der, sier Guldseth.

Han forteller at de vurderer å sette opp Wifi-punkter langs Thamshavnbanen hvis det er mulig. Det gjør at til og med utlendinger kan hente ut data uten å bli belasta med roaming.

– Det er få steder du kan se industrihistoria så eksplisitt som i Orkdal. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil satse ganske hardt på dette. Det er en fin måte å dele historia på.

Ryggrad

Guldseth sier det er mye å gjøre for å få til infrastrukturen, men tror et pilotprosjekt kan være klart i løpet av et år. Så langt har de fått i gang et testopplegg i Rissa der du får 10 000 års historie på få hundre meter, og det er blitt veldig populært.

– Et slikt prosjekt ville vært en ryggrad for næringsutvikling for opplevelsesnæringa i regionen som har kulturhistorie med internasjonal interesse, sier Anja Tjelflaat i Næringshagen i Orkdalsregionen.