Rennebu og Oppdal enige om avtale

Onsdag ble de to kommunene enige om en intensjonsavtale i forbindelse med kommunereformen.

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, ordfører i Oppdal, Kirsti Welander har nå signert intensjonsavtale. 

Politikk

Det tredje og siste sonderingsmøtet mellom forhandlingsutvalgene i Oppdal og Rennebu kommune onsdag gjennomført på Berkåk. Etterpå ble avtalen signert.

Signering av intensjonsavtalen mellom Rennebu og Oppdal ble foretatt ved Tusenårsstedet på Berkåk, skriver opdalingen.no.

Knutepunkt

Den nye kommunen vil være trafikknutepunkt både mot Orkdal, Østerdal og Sunndal i tillegg til aksen Trondheim-Oslo, står det i avtalen. Kommunen vil bli blant de største i landet i areal, og ha del i Nasjonparkene Forollhogna og Dovrefjell samt Trollheimen landskapsvernområde.

Oppdal sentrum skal være kommunesenter og Berkåk kommunedelsenter. Kommunesenteret skal videreutvikles som regionsenter med et godt utbygd offentlig og privat tjenestetilbud.

Kommunedelsenteret skal også videreutvikles med tilbud av grunnleggende offentlige og private tjenester. Noen av disse skal rette seg mot hele den nye kommunen, mens andre kun retter seg mot innbyggerne som sokner til Berkåk. Kommunestyret skal ha 29 medlemmer.

Ordfører- og rådmannsfunksjonen skal lokaliseres ved rådhuset i Oppdal. Både Rennebu og Oppdal skal ha fullverdige og likestilte kommunale servicetorg. Det skal legges lederstillinger, kompetansearbeidsplasser og fagmiljø til begge sentrene.

Forslag til nytt kommunevåpen utarbeides og legges frem for felles kommunestyremøte.

Beholder rettigheter

Alle ansatte sine nåværende rettigheter blir videreført i den nye kommunen i samsvar med lov- og avtaleverk. Ingen ansatte skal sies opp med begrunnelse i etableringen av ny kommune. Effektivisering og tilpasning av organisasjonen tas i forbindelse med naturlig avgang

Kompetanseutvikling og kompenserende tiltak kan brukes aktivt som et virkemiddel for å fremme omstilling og for å rekruttere og beholde kompetanse.

Alle ansatte vil få tilbud om stilling i den nye kommunen i tilsvarende størrelse og tidsperiode som i nåværende kommune. Dersom det oppstår overtallighet vil den nye kommunen gi tilbud om annet passende arbeid