Asphjell-klage til Fylkesmannen

Et enstemmig forvaltningsutvalg avslo klagen fra Jorodd Asphjell.

I og med at det var noe utskiftinger i forvaltningsutvalget i forhold til forrige gang saken ble behandlet, viste plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll hvor Asphjell har ønsket å sette opp muren.  Foto: Catharina Morken

Politikk

Dermed havner saken hos Fylkesmannen. Det er vanlig rutine når den som klager, ikke får medhold i det politiske organet som behandler klagen.

1,2 meter fra nabo

Det var i oktober at forvaltningsutvalget sa nei til en søknad fra Jorodd Asphjell.

Asphjell ønsket å sette opp en forstøtningsmur for å gi bedre adkomst til avfallsbod og bedre parkeringskapasitet. Men muren kom bare 1,2 meter fra nabogrensa, og naboen hadde klaget til kommunen på murplanene.

Asphjell valgte å påklage vedtaket, og klagen ble behandlet i forvaltningsutvalget onsdag ettermiddag.

Enstemmig

Da saken ble behandlet i oktober, ble vedtaket om avslag fattet med seks mot fem stemmer. Utvalget var imidlertid mer samstemt i klagebehandlinga, og det var et enstemmig forvaltningsutvalg som avslo klagen.