- God kontroll på de fleste områder, men det er noen utfordringer

Orkdal kommune har i all hovedsak god kontroll på økonomien. 

Politikk

I onsdagens formannskapsmøte skal rådmannen legge fram rapporten for andre kvartal. Rådmannen skriver at man har god kontroll på de fleste områder når det gjelder økonomien, men at det er noen utfordringer.

Disse er i stor grad knyttet til brukere med svært omfattende bistandsbehov innenfor pleie- og omsorgssektoren. Det gjelder både for Orkdal helsetun og hjemmetjenesten.