Vil bytte fra nynorsk til bokmål ved Rindal-skole

Politikk

Et klart flertall innenfor Øvre Rindal skolekrets ønsker å endre hovedmålet fra nynorsk til bokmål.


Det ble klart etter at stemmesedlene ble talt opp mandag kveld: 89 stemte for å endre til bokmål, mens 63 ønsker fortsatt å ha nynorsk som hovedmål ved skolen. Én stemme var blank.


Rindal har to skoler, der Rindal skole har bokmål som hovedmål og Øvre Rindal skule har nynorsk. FAU ved Øvre Rindal skule vedtok i februar, etter flertall i utvalget, å søke om å få gjennomføre en rådgivende målavstemning ved skolen.


Kommunestyret vedtok på sitt møte i mars at en slik avstemning skulle gjennomføres.


Alle som fyller 18 år i år og som bor i skolekretsen hadde stemmerett. I tillegg kunne folk som bor utenfor kretsen, mens som har barn ved Øvre Rindal skule, eller som har barn som begynner til høsten, gi sin stemme.


- Totalt fikk vi inn 153 stemmer, inkludert forhåndsstemminga på kommunehuset forrige uke. Når vi vet at 443 personer hadde stemmerett, var det ikke all verdens til oppmøte, sier Kjellaug Fosseide, leder i tellekomiteen.


Resultatet er kun rådgivende for kommunestyret som 23. juni skal avgjøre hovedmålsspørsmålet ved skolen.


Les mer om saken i tirsdagens papiravis.


Øyvind Brostrøm