Ordføreren åpen for spleiselag for å utbedre fylkesvei

- Jeg er positiv til at kommunen skal bidra i et spleiselag, uten at jeg kan si noe om størrelsen på bidraget nå, sier ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune.

Ordfører Odd Jarle Svanem (f.v.) hadde med seg Hallgeir Grøntvedt (hovedutvalgsleder veg), Eva Solvi (fylkesdirektør for veg) og Oddveig Kipperberg (seksjonsleder) på befaring.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Medfinansiering gjør at man kommer seg fortere fram i køen.

Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Samferdsel og trafikk

Onsdag hadde ordføreren med seg Hallgeir Grøntvedt (Sp), leder for hovedutvalg veg i fylkeskommunen, på befaring på fylkesveier i Heim. Spesielt fokus hadde de på fylkesvei 680, hvor det er to svinger og ei bru som gir utfordringer.