Fv 710 skal forbedres

Fylkestinget i Sør-Trøndelag ønsker å prioritere utbedringstiltak av Fv 710 på strekningen Ingdalen-Orkanger.

Fv 710 Ingdalen-Orkanger får planleggingsmidler.Illustrasjonsfoto 

Samferdsel og trafikk

Det går fram av det nylig vedtatte Handlingsprogrammet for samferdsel for perioden 2014-17.

– Nå vet vi hva vi skal gjøre med fylkesveiene i Sør-Trøndelag de neste fire årene. Planen er et godt grunnlag for arbeidet videre, og selv om den ikke løse alle utfordringene på fylkesveinettet, er den et godt skritt i riktig retning, sier seksjonsleder Eva Solvi i Statens vegvesen.

«ST-land»

Tiltak som skal bygges og planlegges i STs nedslagsfelt er følgende:

* Lakseveien (Fv 714), trinn 1

* Fosenpakke 1 og 2 (inkluderer Fv 710 i Agdenes)

* Tunnelsikringstiltak langs Fv 714

* Gang- og sykkelvei over Forve bru, samt strekningen Forve-Torshus på Fv 65.

Fått innspill

Disse tiltakene er i tråd med innstillinga fra Statens vegvesen. I tillegg har politikerne altså tatt inn planleggingsmidler med tanke på utbedring av Fv 710 Ingdal-Orkanger. Også Fv 802 i Buvika er tatt inn i planen.

Planen er basert på vegvesenets tilråding, som igjen bunner i høringsinnspill fra kommuner og andre interessenter.