Kulturminner i Hemne

I denne serien på åtte deler, har vi tenkt å ta for oss litt om kulturminnene i de forskjellige kommunene. I dag er det Hemne som står for tur.

Tegning av Vinje kirke. 

Pluss

I første del ble det forklart hva et kulturminne er. Fikk du ikke med deg det? Les den her.