Kulturminner i Rindal

I denne serien på åtte deler, har vi tenkt å ta for oss litt om kulturminnene i de forskjellige kommunene. I dag er det Rindal som står for tur.

Blant skog og lyng ligger tuftene på Finnråa.  Foto: Harald Bugge Midthjell, rådgiver og arkeolog ved Sametingets avdeling for kulturminner, areal og miljø

Pluss

I første del ble det forklart hva et kulturminne er. Fikk du ikke med deg det? Les den her.