Kulturminner i Skaun

I denne serien på åtte deler, har vi tenkt å ta for oss litt om kulturminnene i de forskjellige kommunene. I dag er det Skaun som står for tur.

Huseby kirkeruin  Foto: Sissel Ramstad © Riksantikvaren 2005

Pluss

I første del ble det forklart hva et kulturminne er. Fikk du ikke med deg det? Les den her.