Kulturminner i Snillfjord

I denne serien på åtte deler, har vi tenkt å ta for oss litt om kulturminnene i de forskjellige kommunene. I dag er det Snillfjord som står for tur.

Steingjerde ved ved Kvernbekken like nord for Aunhalsen ved Bergselv. Muligens brukt samtidig som bogastelle, for å lede dyrene.  Foto: John Øystein Berg

Pluss

I første del ble det forklart hva et kulturminne er. Fikk du ikke med deg det? Les den her.