Massiv støtte for Voll - 648 underskrifter samlet inn

Terje Uv (t.h) mener lista med underskrifter kunne blitt endal lengre dersom de hadde rukket å snakke med flere. Ordfører Ola Øie var uansett ovverasket over antallet.  Foto: Steinar Larsen

Pluss

- 648 underskrifter er så mange at det må vektlegges, sier ordfører Ola Øie.

Styret i Enspire-foreningen på Voll har gjennomført underskriftskampanje blant innbyggerne i Rennebu. Resultatet av kampanjen, der i alt 648 personer har skrevet navnet sitt, ble overlevert til ordfører Øie på kommunehuset på Berkåk mandag formiddag.

De som har skrevet under har sluttet seg til følgende opprop:

«For å skape stabilitet og forutsigbarhet for barna, ønsker vi at det skal opprettholdes drift av Voll skole skoleåret 2017-18.»

Dårlig løsning

Kommunestyret i Rennebu vedtok som kjent 10. januar i år å legge ned driften ved Voll skole allerede fra høsten 2017, og overføre samtlige 60 elever til skolen på Berkåk. Dette har skapt et stort engasjement i skolekretsen på Voll, og søknad om å opprette privatskole er sendt til behandling. Oppstart av et slikt tilbud er ikke mulig å få til før høsten 2018, og det har derfor vært jobbet intensivt med å få Rennebu kommune til å drive skolen i ytterligere ett år. Dette for å unngå det som blir oppfattet som en dårlig mellomløsning for Voll-elever som flyttes tilbake når privatskolen er operativ.

Betydelig støtte

- 648 underskrifter tilsvarer drøyt 50 prosent av antall stemmer som ble avgitt ved siste kommunevalg. Vi har bred støtte fra alle deler av kommunen, og vi mener antallet hadde vært langt høyere om vi hadde rukket å besøke alle, hevder Terje UV, som var en av foreldrene som var møtt opp for å overlevere resultatet.

Foreningen har engasjert foreldre, besteforeldre og andre berørte til å samle underskrifter.

Knapp margin

Ola Øie tok imot dokumentene og lovte å bringe det videre slik at kommunestyret, som skal behandle saken på torsdag denne uka, får anledning til å ta dette med i sin vurdering av saken. Saken har vært til behandling både i hovedutvalg og formannskap, som har opprettholdt vedtaket fra januar med knappest mulig margin.

Øie uttrykte glede over engasjementet til de frammøtte, og poengterte at det var mye følelser i sving i saken.

- Hvis vi trekker fra noen av de verste kommentarene som har versert i sosiale media, har meningsutvekslingene i denne saken i hovedsak vært konstruktive, sa ordføreren til de titalls frammøtte.

Markante navn

Stina Kristiansen og Terje Uv presiserte under overrekkelsen at de fleste som var blitt spurt hadde gjort seg opp en mening om saken. De som mente de visste for lite, unnlot å skrive under.

- Jeg tror nok det vil vekke en del oppmerksomhet når man leser gjennom navnene på lista, fastslår Kristiansen, som avslører at det er markante personer både innen politikk og næringsliv i kommunen blant navnene.

Solid støtte

Uv mener saken har blitt en prestisjesak, og at det skal mye til om saken skal få et annet utfall.

- Vårt håp er imidlertid at det kanskje kan stille vararepresentanter på torsdagens møte som tør å flagge sine egne meninger. Det er hevet over tvil at de som stemmer for å videreføre driften i ytterligere ett år uansett har solid støtte i befolkningen.