Vurderer miljøvennlig kunstgressbane

Svorkmo NOIs kunstgressbane ligger såpass nær elven Orkla at de vurderer en mer miljøvennlig fyllmasse på sin planlagte kunstgressbane, men da blir det dyrere.

Svorkmo NOI vurderer miljøvennlig fyllmasse på sin planlagte kunstgressbane på Svorkmo. 

Pluss

Gummigranulat er det vanligste formen for fyllmasse på kunstgressbaner. Bruken av gummigranulat har eksplodert i takt med byggingen av nye kunstgressbaner i Norge. På 15 år har den økt fra 100 til over 1000 baner. Hver bane inneholder 100 tonn gummigranulat og må etterfylles med 10 tonn hvert år. Gummigranulaten er hovedsakelig fremstilt av kasserte bildekk. Slike dekk kan inneholde miljøgifter.