Fylkesmannen sier nei til Norsk kylling på Orkanger

Norsk kylling har Orkanger som førsteønske. 

Pluss

Fredag utløp høringsfristen for Orkdal kommunes næringsplan. Omregulering av areal for Norsk kylling på Furumoen, er en viktig del av planen, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er blant dem som har kommet med uttalelse.