Samler de fire S-ene

Bergmannsdagene og avdukingen av statuen av Jan Egil Storholt blir flyttet én uke, slik at man får på plass de hele kvartetten.

Jan Egil Storholt med Granatjønna i bakgrunnen, hvor han la grunnlaget for det som til slutt skulle bli en fantastisk karriere på skøytebanen. 

Pluss

Den 11. august i 2018 samles de fire S-ene på Løkken Verk, for avdukingen av statuen av Storholt. Alle har sagt ja til å komme.