Debatt

«Trening som medisin» i vår kommune

Et kommunalt treningstilbud til alle med muskel- og skjelettsykdommer vil gi svært god helsebringende effekt, og bidra til bedre kommuneøkonomi.
Pluss

Muskel- og skjelettplager koster samfunnet hele 73 milliarder i året. Det er den tilstanden som rammer flest og som koster samfunnet mest. Nå har kommunene ansvar for rehabilitering til storparten av denne gruppen.