Leder 10. mars

Feil retning

Det er trist at rike Norge går i en retning av å «desentralisere» starten på barseltida til kommunene.

Derfor bør man heller øke ressursene til føden

Pluss

En viktig årsak til at fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus ble lagt ned og flyttet til St. Olavs i Trondheim, var å sikre kvaliteten best mulig. Kvinne- og barnklinikken i Trondheim var rigget med utstyr, fasiliteter og et kompetansemiljø som gjorde fødsler enda tryggere om det skulle oppstå uventede komlikasjoner. Og ut fra en medisinskfaglig vurdering, vil mange nok hevde at flyttinga bidro til økt sikkerhet og trygghet for den fødende. Men det fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus var «best i verden» på, var omsorg. Her kunne mor og barn få være i fred og ro, og uten stress få hjelp til å forberede seg til å fortsette barseltida hjemme. Fra føden i Orkdal ble ingen sendt heim før rutiner rundt amming og kontroll på vektøkning var i boks. Motstanderne av flyttinga, uttrykte imidlertid frykt for at ressursutfordringer ville føre til at St. Olavs hospital ville kutte liggetida betraktelig etter hvert.