Lønnsomt å eie en bit av banken

— Salg av egenkapitalbevis har gjort banken mer solid.

Banksjef Tor Espnes (til venstre) og kunderådgiver Olav Magnus Stamnestrø har all grunn til å smile etter at 2017-tallene ble klare.  Foto: John M. Myrhaug

På Hitra, der vi har vært lengst, har vi fått 2200 nye privat- og næringskunder, og det er svært bra.Tor Espnes

Pluss

Hemne