Debatt

Svar på åpent brev fra Johan Helgetun adressert til Rindal kommunestyre

  Foto: Stian H. Øybakken, Illustrasjon

Pluss

Et enstemmig Storting la følgende merknad inn ved behandlingen av kommuneproposisjonen i juni 2017: