Leder 13. mars

Følsom sak

Søknaden om å få bygd et servicebygg til Thams-paviljongen, kan fort bli en følsom sak.

Støtteforeninga aksepterer en slik plassering, men påpeker at ei slik plassering vil stenge innsynet til paviljongen fra Orkdalsveien

Pluss

Thams-paviljongen står prektig og flott på Bårdshaug-platået, klar til å ta imot besøkene fra fjern og nær når vårsola får smeltet vekk snøen og turistsesongen settes i bevegelse. Nytilsatt daglig leder for Thamspaviljongens venner, Kjetil Kroksæter, har nemlig en ambisjon om å etablere Thams-paviljongen som en turistattraksjon med stor tiltrekningskraft. Han uttalte nylig til ST at han ser for seg at paviljongen kan bli et betydelig trekkplaster, som også andre turistmål i regionen vil kunne dra veksler på - og omvendt.