Tok ørret på 1,2 kilo

Ingen tok større fisk enn Oliver Morken fra Jåren i Skaun under søndagens isfiskekonkurranse på Frilsjøen i Meldal. Fisken veide hele 1,2 kilo.  Foto: Åge Johansen

Pluss

Oliver Morken (11) tok søndag den største ørreten som er tatt på isfiske på Frilsjøen i løpet av de ti siste åra.