Kommunen inngår kulturhussamarbeid med Salvesen & Thams

Stjørdal kommune brukte mange år på å planlegge det som til slutt ble Kimen. Kulturhuset er i dag blitt stjørdalingens storstue, og for vel en måned siden var kulturutvalget på befaring i Kimen.  Foto: Catharina Morken

Pluss

22. november i fjor vedtok formannskapet at rådmannen skulle legge fram en sak som viser framdrift i utviklinga av et nytt kulturhus for Orkdal/Orkland.