Debatt

Tillitsvalgte med lua i hånda i Heim

I Avisa Sør-Trøndelag 8. mars skriver ansatterepresentantene i Halsa, Hemne og Snillfjord at de føler seg godt ivaretatt i utformingen av Heim. Spørmålet mitt er på hvilken måte de har ivaretatt de ansatte.

Einar Vaagland.  Foto: Arkiv

Pluss

Dette ble høyaktuelt forrige måned da prosessleder Aarvaag var så bekymret for «å beholde ansatte» at han valgte å be Fellesnemnda om å frata dem muligheten til å takke nei til første og eneste forslag om å gå inn i en annen stilling i Heim, en innskrenkning av oppsigelsesvernet i intensjonsavtalen. Og Fellesnemnda støttet ham enstemmig. Hva sa ansatterepresentantene om forslaget? Ingenting, ifølge innkallingen og referatet fra møtet.