Her skal det asfalteres i sommer

I mai starter asfaltsesongen 

Nyheter

I mai starter asfaltsesongen og her får du oversikten over hvilke veger som skal asfalteres i vårt nedslagsfelt i år.

Statens vegvesen skal asfaltere 120 km riksveg og 200 km fylkesveg. I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4760 km fylkesveg med fast dekke.

SE KLIKKBART KART HER

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- Fylkestinget har bevilget 444 millioner kroner til vedlikehold av vegnettet i 2018, og én av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesveg. Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet, sier seksjonsleder for veg, Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

For å få best effekt ut av pengene, så velger vi å asfaltere lengre strekninger. I Trøndelag skal det for eksempel asfalteres 35 km av fv. 766 i Lauvsnes i Flatanger og 12 km av fv. 710 mellom Orkanger og Agdenes.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Her skal det asfalteres:

E6, Rennebu, Ulsberg-Pynten, 1460 meter

E39, Orkdal, Gjølme sør-fv. 710, 1658 meter

E39, Orkdal, Flauglia-Vasslia, 4420 meter

E39, Hemne, Vinjeøra-Grøsnet, 1100 meter

RV3, Rennebu, Nåverdal bru-Hedmark grense, 1600 meter

Fv710, Orkdal, Gjølme-Ofstad, 3400 meter

Fv710, Agdenes, Bjørnbettet-Tangvik, 6108 meter

Fv710, Agdenes, Sørlotten-Selbekken, 2277 meter

Fv800, Skaun, Buvik-Ølsholmen, 3707 meter

Fv800, Skaun, Ølsholmen-Eliløkken, 4203 meter

Fv6502, Meldal, Lo bru (fv701) -Meldal (fv700), 710 meter

Fv65, Rindal, Bolme-Bullu bru, 1950 meter

Fv340, Rindal, Rindal sentrum-Landsem, 3830 meter