Nå må du registrere vannanlegg

Mattilsynet med pålegg til det beste for alle som bruker vann.

Pålegget om å registrere vannverk, skal komme abonnentene til gode.  Foto: Illustrasjon

Vi gjør dette til det beste for abonnentene, og ikke fordi vi har for lite å gjøre.Tore Forseth, Mattilsynet

Pluss

Fra 1. juli i år skal eksisterende vannanlegg som forsyner to eller flere abonnenter registreres hos Mattilsynet. Nyanlegg skal registreres før byggestart.