— Dette er bare begynnelsen

Wacker-sjefen på næringskonferanse på Tjeldbergodden.

Verksdirektør Torbjørn Halland, her sammen med møteleder Tore Strømøy, orienterte om status for Wacker Holla Metall.  Foto: John M. Myrhaug

Vi jobber kontinuerlig med tiltak som skal forbedre oss.Torbjørn Halland

Pluss

Aure/Hemne