17 ansatte mistet jobben

— De fikk likviditetsproblemer.

Konkursen i Ceni AS ble formelt åpnet 28. mars.  Foto: Illustrasjon

Pluss

Orkdal