Øyeblikket

Det har vorte mykje enklare å vera lokalhistorikar enn det var

Pluss

«Den glade vitskap» har lokalhistorisk gransking vorte kalla. Etter å ha sysla i bransjen i over 50 år trur eg det er sant. Det var hallingen Lars Reinton som fann på uttrykket. Han var ein kjent lokalhistorikar. Så stor og proff at han samtidig kunne kallast rikshistorikar.