Leder 14. april

Ren galskap

Det er trist at vegdirektøren er så lite «hands on» i forhold til realitetene at han i hele tatt kan komme med et slikt forslag

I verste fall vil det kunne gå liv

Pluss

Som følge av EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift, varslet Statens vegvesen i 2016 om at alle norske tunneler lenger enn 500 meter skulle oppgraderes og rehabitileres. Blant strekninger som ble berørt av den nye forskriften, var strekningen Øysand-Thamshavn, hvor det finnes fem tunneler over 500 meter. Det ble lagt en plan om å utføre arbeidet på kveld- og nattestid, og Orkdalsvegen AS fikk i oppdrag å utføre arbeidet. Planen var at arbeidet skulle settes i gang i februar i fjor, og avsluttes nå i 2018. Arbeidet ble imidlertid forsinket. Og da ST kontaktet Statens vegvesen denne uka for å spørre om status for prosjektet, fikk vi vite at vegdirektøren hadde gitt stoppordre for alle tunnelprosjektene som ennå ikke er igangsatt. Samtidig har vegdirektøren gitt beskjed om at han ønsker å få vurdert muligheten for å få gjort utbedringsarbeidet på dagtid. Man vil nemlig spare fire måneder på å gjøre arbeidet på dagtid, og ikke minst så vil Staten spare store beløp på å få gjort jobben på dagtid.