Debatt

Skuespillet fortsetter i Heim

Etter folkemøtet i Halsa i februar sendte jeg de ubesvarte spørsmålene våre til prosessleder Aarvaag slik møtelederen ba oss om, men prosesslederen ønsket ikke å svare, og henviste meg til ordfører Rognskog.

  Foto: Lillemor Hestvik

Pluss

Jeg sendte dem videre til ordføreren som et begrunnet spørsmål fire dager før kommunestyremøtet for å være sikker på å få svar. Men på møtet stilte ordføreren uforberedt, og hadde ingen svar.