Debatt

Solstrøm på kommunale tak og bygninger

Orkdal Energi har gått ut med tilbud til private huseiere i Orkdal om å produsere sin egen strøm med solceller på hustaket.

Illustrasjonsfoto 

Pluss

Strømmen bruker huseierne selv, og produksjon ut over eget forbruk kan selges til everket.