– Frykter kø fra Orkanger til Trondheim

Vegdirektoratet har bedt Statens vegvesen se på muligheten for å døgnstenge E39 i et helt år for å effektivisere vedlikeholdsarbeidet. Fredag den trettende signerte tretten ordførere på et protestskriv der de ber om et møte med veisjefen.

Fem tunneler i Skaun kommune må utbedres som følge av ny tunnelforskrift.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Fredag slapp ST bomben om at vegdirektoratet har bedt Statens vegvesen om å utrede muligheten for å døgnstenge E39 i et helt år for å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid som følge av nye tunnelforskrifter.