Ingen har meldt seg etter å ha kjørt på dette huset

Pluss

I helga ble en avløpspumpestasjon tilhørende Orkdal kommune på Laksøra på Orkanger totalskadd.