Folkemøte om avrenning fra gruvene

Bjørnlivatnet er siste «magasin» for forurenset vann før det går via Raubekken og ut i lakseelva Orkla. 

Pluss

Naturvernforbundet og Bjørnli Vel inviterer til folkemøte i Idrettsbygget på Løkken.