Vil etablere to nye avdelinger ved barnehagen

Til høsten kan 99 barn på Venn komme til å ha behov for barnehageplass. Men Venn oppvekstsenter har bare plass til 41. Derfor ber Eivind Stende rådmannen om å utrede en midlertidig hasteløsning.

Venn oppvekstsenter har i dag 41 barnehageplasser, i følge Eivind Stende (Ap).  Foto: Marte Mona

Pluss

I et møte i helse, oppvekst og kulturutvalget (HOKU), foreslo Eivind Stende (Ap), på vegne av flertallsgruppa Sp, Ap og Sv, å utrede muligheten for å bygge to midlertidige brakker på Venn oppvekstsenter, i Skaun kommune. Dette for å imøtekomme det stadig økende behovet for barnehageplasser.