Debatt

Industriutvikling i Orkdal

I Adresseavisa kan vi lese at Trondheim Havn, Bane Nor og Trondheim kommune nå går sammen om den videre utbygginga av Nyhavna i Trondheim.

Knut Bonvik.  Foto: Arkiv

Pluss

En planlagt flytting av deler av aktiviteten til Orkdal er vel skrinlagt. Skuffende for lokalpolitikere i Orkdal som planla Midt-Norges største containerhavn på Grønøra Vest, og en havnetrafikk av et slikt omfang at kun to terminaler ville skape kø. Man måtte ha 3. Realiteten er vel nå at dagens havnekapasitet vil dekke behovet i overskuelig framtid.

Dette vil vel også til en viss grad endre de planer som blant annet ligger til grunn for Grønøra vest. Her jobbes det nå på spreng for å ferdigstille industritomter. Det er kanskje på sin plass å minne om at før disse tas i bruk er det en del rekkefølgebestemmelser som må være på plass, blant annet separat gang og sykkelbru over Orkla. Dette bør og kan ikke fravikes.

Når det gjelder type industri som etablerer seg kunne man for en gangs skyld gå aktivt ut å hente bedrifter som jobber med produkter vi i dag mangler. Kanskje kunne vi si nei til bedrifter som genererer støy og forurensning og som ingen andre vil ha? Og kanskje burde vi engasjere en landskapsarkitekt? Lage et område med også naturmessige kvaliteter i tillegg til all betongen?

På meg virker mye av eksisterende næringsarealer i kommunen å gi inntrykk av rot. Det skal så lite til for en viss forskjønnelse. Etableringer på Laksøra er vel av enkelte uønsket. Når det nå i midler tid bebygges, burde en utvendig forskjønnelse være et must, inklusive et skilt med «Velkommen til Orkdal samt aktuelle info.