Restaurant og bryggeri under samme tak

— Det største kundegrunnlaget er trafikken på E39.

Lillian Strand Kårøy er foreløpig eneste ansatte ved Vindfjordskroa Restaurant.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg har tro på kombinasjonen lokale kunder og de som kjører E39 gjennom Vinjeøra.Lillian Strand Kårøy

Pluss

Hemne