Restaurant og bryggeri under samme tak

— Det største kundegrunnlaget er trafikken på E39.

Lillian Strand Kårøy er foreløpig eneste ansatte ved Vindfjordskroa Restaurant. 

Jeg har tro på kombinasjonen lokale kunder og de som kjører E39 gjennom Vinjeøra.Lillian Strand Kårøy

Pluss

Hemne