Debatt

Ja til veivedlikehold, nei til Senterpartiets forfall

Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Pressefoto

Pluss

Bedre veier gir oss en bedre hverdag. Nettopp derfor har vi i regjering økt bevilgningene til veiformål kraftig.