Debatt

Knus barrierene til høyere utdanning

Henriette Nielsen. 

Pluss

Nylig ble en rapport fra Proba om barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne lagt fram av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.