Debatt

Får vi nok tilbakemeldinger på arbeid?

Bodil Bredesen.  Foto: Arkiv

Pluss

Har du som leder noen gang spurt deg selv om dine ansatte får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør? Har du som arbeidstaker noen gang tenkt at du får for lite tilbakemelding fra din leder? Eller reflektert over om du selv er flink nok til å gi tilbakemelding til dine kolleger? Der det gjennomføres medarbeiderkartlegginger ser vi ofte at det skåres dårlig på spørsmålet om en opplever å få tilbakemeldinger i arbeidssituasjonen. Mange føler at de ikke «blir sett» av sin arbeidsgiver.